[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
General Management DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
บุคลากรประจำสาขา
Click ดูประวัติ
นางอมรรัตน์ สมบัติคีรีไพบูลย์
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขาวิชา การจัดการทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางณัฐสุภา ยาโสภา
ครู คศ.3
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชา การจัดการทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางอัมพร อินทะแสง
ครู คศ.2
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชา การจัดการทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางทิพย์สุดา วิเศษวิสัย
ครู คศ.2
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชา การจัดการทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางอาทิตยา เย็นอ่วม
ครู คศ.1
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชา การจัดการทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : บุคลากรประจำสาขา