[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
General Management DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลนักเรียน

  
แนวทางการประกอบอาชีพ  
 

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อจบสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

       Ø  รับราชการ ทำงานได้ทุกส่วนราชการ เช่น ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน งานบุคคลากร/งานทรัพยกรบุคคล พัสดุ งานธุรการ/เจ้าพนักงานบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ
       Ø  บริษัท/ห้าง/ร้านเอกชน เช่น พนักงานขาย งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล งานบริหารงานทั่วไปพนักงานบันทึกข้อมูล พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ
       Ø  ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัท ได้ทั้งในและต่างประเทศ